.

Katalog numizmatów
wydanych przez Mincerza
w Królewskim Wolnym Mieście
Sanoku


Numizmaty próbne

strona 1

* * *

strona 2

* * *

strona 3

* * *

strona 4

* * *

strona 5

* * *

strona 6

* * *

strona 7

* * *

strona 8

* * *

strona 9

* * *

strona 10

 * * *

strona 11

* * *

strona 12

* * *

strona 13

* * *

strona 14

* * *

strona 15

 * * *

strona 16

 * * *

strona 17

* * *

strona 18

* * *

strona 19

* * *

 


© Copyright 2009
Mennica Skansenowska
www.mincerz.com.pl